Het vouwenEen echte angisa moet altijd voldoen aan bepaalde afmetingen. Het standaard formaat is in de meeste gevallen een stuk stof van 90×90 cm. In enkele gevallen is er echter een grotere doek, van een meter of meer in het vierkant vereist. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Paw-tere en de Lontu-ede. Het binden geschiedt volgens bepaald gebruik steeds met vaste regels.

De eerste vouw voor elke hoofddoek is een diagonale, zodat een driehoek ontstaat. Om extra stevigheid te krijgen wordt langs de eerste vouw van deze driehoek een rand van circa 3 cm omgeslagen. Deze rand komt langs het voorhoofd te liggen, waarbij vanuit het midden in de richting van de beide opstaande zijden van de driehoek plooien gepakt worden zodat de doek makkelijk over het hoofd valt. De beide punten worden samengebonden. Vanaf deze basis komen de variaties in de bindwijzen.

Bindwijzen van de Angisa

In alle delen van het Caraïbisch gebied dragen de vrouwen hoofddoeken. Op de Nederlandse Antillen, op de Franse eilanden, in de Spaanstalige gebieden en op vele van de verschillende Engelssprekende eilanden worden hoofddoeken gedragen. Maar de bindwijze van deze hoofddoeken verschilt van de angisa zoals we die hier kennen. De benaming ‘angisa’ geldt dan ook alleen voor de diverse in Suriname ontwikkelde bindwijzen. Het gaat hier om een unieke manier van hoofddracht, die zich op een geheel eigen wijze heeft ontwikkeld.

Bij de angisa speelt de manier van het binden van de stof een zeer belangrijke rol. Door de bindwijze kan de draagster namelijk haar gemoedstoestand kenbaar maken of een boodschap geven. Deze manier van communicatie is lang niet voor iedereen begrijpelijk, in feite kunnen slechts ingewijden de kern van haar boodschap vatten. We kunnen dus met recht spreken van een geheimtaal, een speciale sociale code die de angisa-draagster hanteert met haar hoofddoek. Dit maakt de angisa een fascinerend fenomeen, en bij nadere bestudering ervan gaat een verborgen wereld open.
Steken bijvoorbeeld de beide uiteinden van de punten recht naar boven, dan spreekt men van een Feda. Hiervan zijn de kenmerken boosheid, ruzie of verzet. Hoe meer punten, hoe heftiger de stemming van de draagster…

Contact ons voor meer informatie

Wil u nog meer weten? Ga verder naar:

Zou u een bezoek willen brengen aan Het Koto Museum? Maak dan gerust contact.