De vrouwen die tegenwoordig hoofddoeken binden geven hun creatie meestal geen eigen naam meer mee zoals dat vroeger steevast wel gebeurde. Toen was de vrouw er zelfs trots op dat ze met iets eigens kwam. De naamgeving van de angisa werd altijd goed overdacht: typische eigenschappen van een persoon werden bijvoorbeeld uitgedrukt in een daarbij passende plooiwijze of met een kleur die hiermee overeenstemde. Tegenwoordig worden soms de naam van de doek en de naam van bindwijze door elkaar gehaald, hierdoor komt verkeerde naamgeving in de wereld.

Toch zijn er nog vrouwen (en ook enkele mannen) die wel een naam geven aan de blindwijzen waarmee zij hun angisa maken. Soms gaat het zelfs om een geheel nieuwe naam die erg toepasselijk is voor deze tijd. Zo maakten we pas kennis met een angisa met de naam 'Bel me op je cellulair', een ontwerp van mevrouw Hellen Felter. In deze bindwijze is de vorm van het eigentijdse communicatiemiddel te zien.

Wil u nog meer weten? Ga verder naar:

Zou u een bezoek willen brengen aan Het Koto Museum? Maak dan gerust contact.